fbpx

Zwolnienie lekarskie – wszystko co musisz wiedzieć

Zwolnienie lekarskie – jakie prawa ma pracownik na L4?

Zwolnienie lekarskie, popularne znane wśród pracowników pod nazwą L4 jest dokumentem, który jest w stanie wystawić tylko i wyłącznie lekarz. Dokument jest potwierdzeniem czasowej niezdolności pracownika do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, co usprawiedliwia jego brak obecności w miejscu pracy. Mimo dosyć jasnych zasad wystawiania zwolnienia lekarskiego wciąż budzą one wśród dużej ilości pracowników pewne wątpliwości. Najczęściej pracownicy obawiają się zmniejszonego wynagrodzenia, konsekwencji pójścia na zwolnienie, a czasem nawet nie wiedzą, na ile dni to zwolnienie będzie obowiązywać. Jakie prawa ma pracownik na L4?

Zwolnienie lekarskie – prawa i obowiązki pracownika

Przede wszystkim rozpoczynając analizę praw pracowniczych podczas zwolnienia lekarskiego, należy zauważyć, że pracownik ma także szereg obowiązków związanych z korzystaniem ze zwolnienia lekarskiego. Przede wszystkim zobowiązany do poinformowania pracodawcy o swojej i nieobecności, Nie jest zobowiązany do poinformowania go osobiście, jednak w sposób zwyczajowo przyjęty- mail, telefon. Ma na to 2 dni. Co od dostarczenia zwolnienia lekarskiego – jest to okres 7 dni.

Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwia zwolnienie pracownika?

Przede wszystkim podczas zwolnienia lekarskiego pracodawca nie może zwolnić pracownika (pomijając porozumienie stron). Pracownik ma prawo do wykorzystania w pełni przysługującemu mu okresu zwolnienia lekarskiego, a także do korzystania w razie konieczności z innych świadczeń w tym świadczenia rehabilitacyjnego.

Czego nie wolno na zwolnieniu lekarskim?

Co wolno a czego nie wolno na L4? Za nieprzestrzeganie zasad w czasie korzystania ze zwolnienia lekarskiego grożą nam konsekwencje, których nie wszyscy jesteśmy świadomi.

Ogólne zasady

Rozpoczynając analizę praw pracowniczych podczas zwolnienia lekarskiego, należy zauważyć, że pracownik ma także szereg obowiązków związanych z korzystaniem ze zwolnienia lekarskiego. Przede wszystkim zobowiązany do poinformowania pracodawcy o swojej nieobecności, Nie jest zobowiązany do poinformowania go osobiście , jednak w sposób zwyczajowo przyjęty- mail, telefon. Ma na to 2 dni. Co do dostarczenia zwolnienia lekarskiego – jest to okres 7 dni.

Czy pracodawca nas zwolni?

Przede wszystkim podczas zwolnienia lekarskiego pracodawca nie może zwolnić pracownika ( pomijając porozumienie stron lub zwolnienie dyscyplinarne). Pracownik ma prawo do wykorzystania w pełni przysługującemu mu okresu zwolnienia lekarskiego a także do korzystania w razie konieczności z innych świadczeń w tym świadczenia rehabilitacyjnego.

Czego nie wolno na L4?

Druki L4 posiadają kody cyfrowe 1 lub 2. “Jedynka” oznacza, że podczas nieobecności chorobowej musisz koniecznie przebywać w domu, chyba że musisz udać się do lekarza, do szpitala lub do apteki. “Dwójka” z kolei jest mniej restrykcyjną formą zwolnienia, gdzie możemy udać się do sklepu po podstawowe produkty, na spacer lub do apteki. Należy pamiętać, że za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących podczas korzystania ze zwolnienia lekarskiego grożą nam poważne konsekwencje. Możemy utracić zasiłek chorobowy na cały okres zwolnienia. Ponadto nasz pracodawca za nieprzestrzeganie zasad przebywania na zwolnieniu lekarskim może rozwiązać z nami umowę w trybie dyscyplinarnym.


AUTOR:
Monika Bartwicka
Prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Od ponad 10 lat związana z branżą farmaceutyczną. Absolwentka studium doktorskiego. Wykładowca akademicki. Uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

Cykl artykułów z prawem pracy powstał we współpracy z PML group.

Łączymy farmację, medycynę i prawo. Chcemy, aby polski rynek medyczny rozwijał się dynamicznie i dostarczał pacjentom oraz przedstawicielom zawodów medycznych niezbędne informacje, narzędzia i technologie, by spełniać swój cel: pomaganie pacjentom. Poznaj nasze projekty na http://pmlgroup.eu