fbpx

Zgoda w CV zgodna z RODO

Szukasz pracy? Żeby zdobyć pracę swoich marzeń, dołóż wszelkich starań i dopilnuj, aby dokumenty, które aplikujesz spełniały wszystkie wymogi formalne. 

RODO to ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.  Jest to rozporządzenie unijne, zawierającym przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nas wszystkich i wymusza na nas pewne zmiany. Jedne nich dotyczą zgód zawartych w CV.

Każdy pracownik w swoim CV powinien zawrzeć zgodę na przetwarzanie jego danych przez pracodawcę w procesie rekrutacyjnym. Taka klauzula do CV, zgodna z aktualnymi przepisami i oczywiście RODO, może przykładowo brzmieć:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Może mieć również bardziej uproszczoną wersję i mieć następujące brzmienie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ……… w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na stanowisko …… .”

Pamiętaj, aby klauzulę o ochronie danych umieścić na stopce każdej strony Twojego CV.
RODO obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Dlatego klauzulę powinieneś dodać również do CV, które wysyłasz do zagranicznych pracodawców.