fbpx

Okres wypowiedzenia – wszystko co musisz wiedzieć

Okres wypowiedzenia na umowie o pracę – od czego zależy?

Okres wypowiedzenia na umowie o pracę uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy, a także od rodzaju zawartej umowy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy jest nam potrzebny po to, aby chronić interesy zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Co, jeśli jednak w interesie pracownika lub pracodawcy leży właśnie wcześniejsze rozwiązanie umowy?

Skrócenie okresu wypowiedzenia – co w tej kwestii mówi prawo?

Skrócenie okresu wypowiedzenia pracownikowi możliwe jest jednostronną decyzją pracodawcy, jeśli następuje ono z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca -art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Gdy następuje skrócenie okresu wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za przepadłą część okresu wypowiedzenia. Okres ten wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia, natomiast nie wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Skrócony okres wypowiedzenia z woli pracownika

Pracownik oraz pracodawca mają prawo do zawarcia porozumienia w związku ze skróconym wypowiedzeniem umowy, bez względu na długość okresu wypowiedzenia tej umowy. Należy pamiętać, że nie jest to jednoznaczne z porozumieniem stron, to ustalenie bowiem nie zmienia wcale formy rozwiązania umowy. W takiej sytuacji nie obowiązuje minimalny czas trwania okresu wypowiedzenia. Strony mogą zawrzeć porozumienie w dowolnym momencie tego okresu. W takim wypadku zakończenie umowy następuje wówczas z dniem zawarcia porozumienia, pracownik traci wtedy prawo do odszkodowania, a skrócony okres przestaje się liczyć do stażu pracy.

Strony mogą również wspólnie zdecydować o skróceniu okresu wypowiedzenia- porozumienie stron.

Czy kara za wypowiedzenie jest legalna?

Zakończenie stosunku pracy i odejście pracownika z firmy łączy się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której odbywało się zatrudnienie. Taka sytuacja może nastąpić z wielu różnych przyczyn. Może to być zależne zarówno od pracownika, jak i pracodawcy. Czasem jednak obawiamy się, że w związku z naszym postanowieniem czeka nas kara za wypowiedzenie.

Kara za wypowiedzenie – czy jest legalna?

Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, dlatego zastosowanie kary wobec pracownika wypowiadającego umowę jest niemożliwe i nieskuteczne.


AUTOR:
Monika Bartwicka
Prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Od ponad 10 lat związana z branżą farmaceutyczną. Absolwentka studium doktorskiego. Wykładowca akademicki. Uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

Cykl artykułów z prawem pracy powstał we współpracy z PML group.

Łączymy farmację, medycynę i prawo. Chcemy, aby polski rynek medyczny rozwijał się dynamicznie i dostarczał pacjentom oraz przedstawicielom zawodów medycznych niezbędne informacje, narzędzia i technologie, by spełniać swój cel: pomaganie pacjentom. Poznaj nasze projekty na http://pmlgroup.eu