Dział medyczny

lekarzy wszystkich specjalizacji – z doświadczeniem w zakresie badań klinicznych