fbpx

Millenialsi to określenie często powtarzane w działach HR firm na całym świecie. Traktowane jest nieraz z przymrużeniem oka, nieraz z niechęcią albo wręcz przeciwnie – entuzjazmem. Z tego artykułu dowiesz się, czego od pracodawców oczekują młodzi ludzie wchodzący na farmaceutyczny rynek pracy.

Kim są milenialsi i post-milenialsi?

W zależności od źródła i kraju pojawie się wiele dat, określanych jako początek tych generacji. Najwięcej źródeł określa datę urodzenia milenialsów (pokolenia Y) miedzy 1980 a 2000 rokiem. Osoby urodzone w Polsce po tym roku określane są mianem generacji Z, zwanej inaczej post-milenialsami. Ten podział jest bardzo płynny, ale cechy przypisywane obu generacjom są bardzo wyraźne wśród rosnącej grupy pracowników. To obecni dwudziesto- i trzydziestolatkowie stanowią pokolenie Y i Z, które spędza sen z oczu rekruterom.

Farmaceutyczny rynek pracy a millenialsi…

Branża farmaceutyczna uchodzi za bardzo stabilną, prestiżową, ograniczaną wieloma normami i regulacjami prawnymi. To cechy, przyciągające wielu pracowników przez lata. Nie czyni to jednak farmacji odpornej na zmiany rynkowe – te dotykają ją jak każdą inną branżę. Inna mentalność i potrzeby pokolenia wchodzącego na rynek pracy wymusza zmianę podejścia także na firmach farmaceutycznych, czy aptekach. Nowi pracownicy różnią się od osób z 10 czy 15-letnim stażem, a to oni będą stanowić największą siłę napędową aptek czy firm farmaceutycznych.

Work-life balance

Milenialsi stanowią grupę osób, która zwraca szczególną uwagę na zachowanie równowagi między życiem zawodowym oraz prywatnym. Według socjologów wygoda i możliwość decydowania o formie i wymiarze pracy ma istotne znaczenie wśród pokolenia Z i Y. W utrzymaniu ogólnego work life- balance ważną rolę odgrywają także takie czynnik jak: godziny pracy (blisko 3/4 ankietowanych), czas dojazdu do miejsca pracy (ponad 65% ankietowanych) oraz możliwość pracy elastycznej. Dla co piątego milenialsa ważny wpływ wywiera przestrzeń, w której pracuje. Dostęp do kuchni ze świeżymi owocami, pokoju relaksu czy strefy ciszy są coraz częściej uważane za istotne. Wiele firm przenosi swoje siedziby do nowoczesnych biurowców nastawionych na ochronę środowiska lub oferujących bogate przestrzenie socjalne. To co już od kilku lat jest standardem w branży IT, zaczyna być wymagane w farmacji.

Benefity

Benefity w oczach milenialsów mają coraz mniejsze znaczenie. Przyczyna się do tego na pewno ich powszechność – wielu pracowników, uważa je za integralny element oferty. Mimo iż same benefity nie są wystarczające, by utrzymać pracownika, ich dopasowanie do młodej grupy odbiorców jest niezwykle istotne. Prawie 3 na 4 respondentów deklaruje, że prywatna opieka medyczna jest jednym z najbardziej atrakcyjnych benefitów. Wiele firm oferuje abonamenty na usługi medyczne w nowoczesnych przychodniach medycznych. Dla młodych pracowników stanowi to niesamowitą wygodę – przyzwyczajeni są dostawać to co chcą „tu i teraz”, a państwowa służba zdrowia kojarzy się z kolejkami i niewygodą. Na drugiej pozycji plasuje się dofinansowanie szkoleń i kursów, aż 69% ankietowanych wskazało tę możliwość. Pokazuje to po raz kolejny, jak ważnym czynnikiem jest tworzenie środowiska, w którym pracownicy mają przekonanie o swoim rozwoju. Ponad połowa ankietowanych wymieniała dofinansowanie do nauki języków obcych (58%), dofinansowanie zajęć sportowych typu karta multisport (55%) oraz ubezpieczenie na życie (52%).

Czynniki motywujące do podjęcia pracy

W kontekście zmiany pokoleniowej i konieczności dostosowania miejsc pracy do oczekiwań pracowników, bardzo ważne są czynniki rozważane przed przyjęciem oferty. Zmapowanie preferencji kilkuset pracowników rynku farmaceutycznego pozwoliło na określenie tych najważniejszych. Nie dziwi fakt, że jednym z podstawowych kryteriów jest wysokość wynagrodzenia podstawowego, która wskazało ponad 88% ankietowanych. Milenialsi żyją w przekonaniu „mogę wszystko” i chcą być odpowiednio wynagradzani za swoją pracę. Drugim, najważniejszym aspektem jest możliwość awansu w strukturach firmy (blisko 62% ankietowanych). Jasna ścieżka kariery, przejrzyste zasady awansu oraz jego osiągalność, niesamowicie mocno wpływają na decyzję. W idealnym scenariuszu milenialsi chcą łączyć wysokie wynagrodzenie od początku pracy z możliwością rozwoju. Jeśli tego nie otrzymują, często podejmują pracę godząc się na niższe wynagrodzenie, by zdobyć wymagane doświadczenie i po roku lub dwóch otrzymać atrakcyjną propozycję na rynku. Pozostałe wyniki dla pracowników rynku farmaceutycznego pokrywają się z ogólną charakterystyką tego pokolenia dla innych branż. W następnej kolejności wymieniane są: stabilność zatrudnienia (59%), ciekawe projekty i wyzwania (48%), możliwość wzięcia udziału w szkoleniach tematycznych (46%) oraz możliwość zachowania work-life balance (44%). Dla pracowników liczy się nie tylko za ile pracują, ale JAK pracują. Ciekawe projekty, dodatkowe szkolenia i chęć łączenia pracy z życiem prywatnym jest bardzo istotna. Praca nie może mieć tak mocnego wpływu na codzienne życie milenialsów, jak było to w przypadku ich rodziców.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Odzyskiwanie hasła

Koszyk

Koszyk

Udostępnij