fbpx

Jak wygląda zakończenie umowy o pracę? – 5 przypadków

Czasem w naszym życiu zdarza się, że z różnych przyczyn chcemy zmienić pracę. Czy to wypłata przestała nam odpowiadać, znaleźliśmy ofertę na stanowisku, na którym będziemy mogli się lepiej rozwijać, albo nie możemy się dogadać z szefem bądź współpracownikami. Niezależnie od tego, co jest przyczyną decyzji o zmianie, musimy podjąć pewien krok, czyli rozwiązać naszą umowę o pracę z obecnym pracodawcą. Umowę o pracę można rozwiązać na kilka różnych sposobów, które nieco się od siebie różnią

Zakończenie umowy o pracę, Zgodnie z Art. 30. § 1. może odbyć się na kilku różnych zasadach:

Na mocy porozumienia stron

Takie rozwiązanie ma pewną zaletę w postaci swobody w wyznaczeniu terminu, w którym umowa ulegnie rozwiązaniu. Brak wyznaczonego konkretnego terminu oznacza, że umowa zostaje rozwiązana w dniu zawarcia porozumienia.

Przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)

Takiego rozwiązania umowy może podjąć się zarówno pracodawca, jak i pracownik. Według kodeksu pracy wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie. Rozwiązanie następuje po upłynięciu okresu wypowiedzenia.

Przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)

Zgodnie z art.52 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadkach ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika przestępstwa, lub zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do pracy na jego stanowisku.

Z upływem czasu, na który była zawarta

Tutaj tytuł wyjaśnia sytuacje. Po upłynięciu okresu zawartego w umowie o pracę nie decydujemy się na przedłużenie jej bądź podpisanie nowej umowy z tym pracodawcą.

Z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta

Podobnie jak w przypadku powyżej, istotny tutaj jest natomiast nie czas, który upłynął, tylko dzień, w którym ukończyliśmy zlecone przez pracodawcę zadanie.


AUTOR:
Monika Bartwicka
Prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Od ponad 10 lat związana z branżą farmaceutyczną. Absolwentka studium doktorskiego. Wykładowca akademicki. Uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

Cykl artykułów z prawem pracy powstał we współpracy z PML group.

Łączymy farmację, medycynę i prawo. Chcemy, aby polski rynek medyczny rozwijał się dynamicznie i dostarczał pacjentom oraz przedstawicielom zawodów medycznych niezbędne informacje, narzędzia i technologie, by spełniać swój cel: pomaganie pacjentom. Poznaj nasze projekty na http://pmlgroup.eu