fbpx

Jak dostać pracę w branży farmaceutycznej

Jak dostać pracę w branży farmaceutycznej? To pytanie często pojawia się wśród absolwentów kierunków okołomedycznych i przyrodniczych. Dla wielu osób jest to cel, który wydaje się bardzo trudny do osiągnięcia. Jednak, czy tak jest naprawdę? Branża farmaceutyczna w ostatnich latach w Polsce rozwija się bardzo prężnie. Coraz więcej zagranicznych firm podejmuje decyzję, aby rozpocząć swoją działalność na terenie naszego kraju, a co za tym idzie wzrasta ilość miejsc zatrudnienia. Wiele z nich podejmuje działalność także poza Warszawą, która obecnie uważana jest za kolebkę polskiej branży farmaceutycznej. Popyt na wykwalifikowanych specjalistów często przewyższa ich podaż, dlatego firmy prężnie konkurują między sobą podwyższając stawki, a także wprowadzając wiele udogodnień i benefitów pracowniczych, jak np. nienormowany czas pracy czy premie uznaniowe. Praca w pełni zdalna czy hybrydowa po okresie pandemii stała się normą w większości przedsiębiorstw, dlatego w wielu przypadkach nie ma potrzeby przeprowadzania się do dużych miast, gdzie swoją siedzibę ma dana firma.

Po pierwsze sprecyzuj swój cel

Na początku dowiedz się w jakim dziale firmy farmaceutycznej najlepiej się odnajdziesz. Absolwenci kierunków okołomedycznych i przyrodniczych (jak np. farmacja, stomatologia, weterynaria, biotechnologia, biologia, chemia, analityka medyczna, zdrowie publiczne) mogą szukać swojej ścieżki zawodowej m.in. w działach zajmujących się badaniami klinicznymi, Pharmacovigilance, rejestracją produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, Market Access, Research and development (R&D), kontrolą jakości, zapewnieniem jakości czy nawet w działach marketingu i sprzedaży. Praca w każdym z nich wymaga trochę innych umiejętności i kwalifikacji. Poniżej znajdziesz charakterystykę poszczególnych działów.

Badania kliniczne

W przebieg każdego badania klinicznego oprócz personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek) zaangażowane są także osoby planujące i nadzorujące ich prawidłowy przebieg. Po stronie firm farmaceutycznych (sponsorów badań klinicznych) możemy wyróżnić stanowisko Monitora badań klinicznych (Clinical Research Associate) oraz Asystenta badań klinicznych (Clinical Trial Assistant), które często zajmują osoby rozpoczynające pracę w tym sektorze. Do specyfiki pracy Monitorów badań klinicznych należą częste wyjazdy służbowe, podczas których wizytują oni poszczególne ośrodki (szpitale, kliniki) i sprawdzają zgodność przebiegu badania z jego protokołem. Praca w tych badaniach klinicznych to świetne miejsce dla osób energicznych, niebojących się nowych wyzwań, które są gotowe na częste podróże i dostępność 24h na dobę w sytuacjach kryzysowych. Bardzo ważna jest także znajomość GCP (Good Clinical Practice).

Pharmacovigilance

Działy Pharmacovigilance (Drug Safety) zajmują się nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii lekami znajdującymi się w portfolio firmy. Każde przedsiębiorstwo posiadające pozwolenie na obrót produktami leczniczymi jest zobligowane do monitorowania działań niepożądanych swoich produktów. Tutaj właśnie pojawiają się stanowiska pracy w firmach farmaceutycznych odpowiedzialne za ich rejestrowanie oraz ocenę. Praca w tych działach wiąże się ze znaczną odpowiedzialnością, dlatego od pracowników wymagana jest bardzo dobra organizacja pracy i skrupulatność.

Regulatory Affairs

Działy rejestracji leków (Regulatory Affairs) zajmują się zbieraniem danych i tworzeniem dokumentacji rejestracyjnej uzasadniającej jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego. Mają one uzyskać od organu państwowego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu danego leku. Specyfika pracy dziale rejestracji leków stanowi pewnego rodzaju połączenie pracy w sektorze badań klinicznych oraz pharmacovigilance. Z jednej strony wymaga ona wypełniania masy dokumentów, podobnie jak w działach PV. Natomiast z drugiej strony jest ona prowadzona w systemie projektowym, w którym bardzo ważne jest tworzenie i składanie dokumentów zgodnie ze wskazanym harmonogramem.

Market Access

Praca w działach Market Access opiera się w głównej mierze na prowadzeniu procesów mających na celu uzyskanie refundacji danego produktu leczniczego lub wyroby medycznego. W codziennej pracy pracownicy tych działów zajmują się m.in. pricingiem, czyli ustalaniem cen, a także analizą aspektów farmakoekonomicznych oraz współpracą z takimi instytucjami, jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia czy AOTMiT. Praca w działach Market Access w przeciwieństwie do Pharmacovigilance i Regulatory Affairs jest bardziej dynamiczna i zmienna, mimo że również opiera się głównie na pracy biurowej z dokumentacją. Bardzo istotna w pracy w dziale Market Access może okazać się komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odporność na stres.

Działy kontroli oraz zapewnienia jakości

Praca w działach kontroli jakości opiera się w głównej mierze na prowadzeniu badań laboratoryjnych. Pracownicy tych działów mają za zadanie sprawdzać, czy substraty oraz produkty końcowe procesów produkcyjnych spełniają odpowiednie normy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Natomiast osoby pracujące w działach zapewnienia jakości odpowiedzialne są za tworzenie i aktualizację procedur oraz nadzór nad dokumentacją powstającą w trakcie kontroli leków. Bardzo często sprawują także nadzór i kontaktują się z dostawcami półproduktów i materiałów. Praca w dziale Quality Control, jak i Quality Assurance wiąże się z potrzebą znajomości zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

Działy medyczne

Praca w działach medycznych wiąże się w dużej mierze z analizą publikacji naukowych i wyciąganiem rzetelnych wniosków. Bardzo często do zadań osób pracujących np. na stanowisku Medical Advisor lub Medical Manager należy nawiązywanie kontaktu z tzw. Kluczowymi Liderami Opinii (Key Opinion Leaders), ocena materiałów promocyjnych pod względem merytorycznym oraz tworzenie materiałów edukacyjnych dla pracowników terenowych. W pracy w tym dziale niezbędna jest znajomość zasad EBM (evidence-based medicine) oraz chęć ciągłego poszerzania swojej wiedzy.

Po drugie spróbuj się wyróżnić

Już w trakcie studiów pojawia się wiele szans na to, aby wzbogacić swoje CV, dlatego warto jest działać wielotorowo, a nie tylko w sferze naukowej. Do interesujących aktywności, które pokażą rekrutrowi, że jesteś osobą zdeterminowaną i ambitną należy:

  • Członkostwo w różnego typu kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, samorządach studenckich czy organizacjach pozarządowych,
  • Udział w konferencjach naukowych i wymianach studenckich,
  • Udział w stażach i praktykach w firmach farmaceutycznych i instytucjach, takich jak AOTMiT czy Ministerstwo Zdrowia.

Nie stanowi tajemnicy, że żaden z obecnie prowadzonych kierunków nie przygotowuje w pełni do pracy w takich sektorach, jak badania kliniczne, pharmacovigilance czy Market Access. Mimo, że do pracy w tych obszarach preferowani są absolwenci kierunków okołomedycznych i przyrodniczych to nie jest to wymóg konieczny! Na rynku dostępnych jest wiele kierunków podyplomowych, które ukierunkowują absolwentów na wskazane ścieżki np. wiele uczelni prowadzi kierunki z obszaru badań klinicznych czy farmakoekonomiki, które mogą okazać się pomocne szczególnie dla osób posiadających doświadczenie zawodowe, a chcących uzupełnić wiedzę merytoryczną z danego obszaru. Dla osób bez doświadczenia polecane są kursy, które wzbogacają CV i pokazują rekruterom zainteresowanie kandydata danym obszarem oraz wskazują podstawowe kompetencje, które już posiada. Więcej informacji na temat kursów z zakresu badań klinicznych, pharmacovigilance, rejestracji leków czy EBM znajdziesz TUTAJ. We wszystkich działach firm farmaceutycznych niezbędna jest także znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Pomocna może okazać się także znajomość słownictwa medycznego lub dotyczącego określonego obszaru. Znajomość języka angielskiego bardzo często weryfikowana jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dobrze widziane są certyfikaty poświadczające znajomość języka na danym poziomie. Znajomość innych języków często okazuje się bardzo dużym atutem podczas rekrutacji.

Po trzecie zadbaj o swoje CV oraz profil na LinkedIn

Obecnie bardzo często rekruterzy poszukują pracowników przy pomocy portalu LinkedIn. Niektóre firmy rezygnują nawet z potrzeby przesyłania CV na rzecz weryfikacji profilu kandydata na LinkedIn, który powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje. Aby Twój profil był profesjonalny i atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy, musisz pamiętać o kilku zasadach. Do najważniejszych z nich należą:

  • Zadbaj o profesjonalne zdjęcie profilowe – powinno być oficjalne i wyraźne.
  • Profil powinien być w języku angielskim.
  • Wskaż zadania i kompetencje, które zdobyłeś/aś w poprzedniej pracy – zwróć uwagę szczególnie na te, które mają znaczenie w obszarze, w którym obecnie poszukujesz zatrudnienia.
  • Uzupełnij informacje o szkoleniach, kursach i zdobytych certyfikatach.
  • Uzupełnij informacje o umiejętnościach, które mogą być interesujące dla przyszłego pracodawcy i pomóc Ci wyróżnić się z tłumu innych kandydatów.

Po czwarte szukaj efektywnie ofert pracy

Wiesz już co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy w branży farmaceutycznej? Teraz pozostało Ci tylko znaleźć interesującą ofertę i aplikować. W tym celu doskonale sprawdzi się nasza platforma pharmajobs.pl oraz portal LinkedIn. Na LinkedIn nawiąż kontakt z rekruterami pracującymi w firmach farmaceutycznych oraz agencjach zajmujących się rekutacją pracowników z obszaru Life science (np. Hays). W naszej bazie pracodawców znajdziesz spis ponad 200 firm z obszaru farmacji i badań klinicznych, które działają na terenie naszego kraju. Sprawdź, których siedziby znajdują się w Twojej okolicy. Pamiętaj, że wiele z nich ma swoje filie poza Warszawą i nie jest prawdą, że cały przemysł farmaceutyczny w Polsce skupia się w stolicy. Przykładowo Kraków słynie z tego, że znajduje się w nim wiele firm consultingowych zajmujących się HTA (Health Technology Assessment). W bazie znajdziesz także linki do stron internetowych firm. Szukając pracy przeglądaj bezpośrednie witryny przedsiębiorstw w poszukiwaniu ofert. Jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty, to i tak możesz przesłać swoje CV – może akurat kogoś ono zainteresuje lub zostanie ono wykorzystane podczas przyszłych procesów rekrutacyjnych.