fbpx

Czy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest możliwe? Tak, w 3 przypadkach

Zazwyczaj na umowie o pracę obowiązuje nas okres wypowiedzenia. Są jednak różne sytuacje w życiu, które wymagają od nas tego, żebyśmy zwolnili się z pracy. Co zrobić, kiedy musimy zrobić to natychmiast, a ogranicza nas okres wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia dzięki orzeczeniu lekarskiemu

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest możliwe w określonych przypadkach. Takie działanie jest możliwe pod warunkiem znajdującym się w Kodeksie pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik ma możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie mu wydane zaświadczenie lekarskie o szkodliwym wpływie wykonywanej przez pracownika pracy na jego zdrowie. Pracodawca powinien wtedy przenieść pracownika na inne, bardziej odpowiednie dla zdrowia pracownika stanowisko. Jeżeli nie uda mu się tego zrobić w terminie wyznaczonym na zaświadczeniu, wtedy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest możliwe

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze względu na naruszenie obowiązków przez pracodawcę

Pracownik ma również prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim wypadku pracownikowi przysługuje oczywiście odszkodowanie równe wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia bądź w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni, jeżeli umowa została zawarta na czas wykonania określonej pracy lub na czas określony.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia za porozumieniem stron

Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenie i będzie to rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron jakie reguluje art. 30 § 1 pkt 1. Skutkuje ono w terminie wskazanym w porozumieniu.


AUTOR:
Monika Bartwicka
Prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Od ponad 10 lat związana z branżą farmaceutyczną. Absolwentka studium doktorskiego. Wykładowca akademicki. Uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

Cykl artykułów z prawem pracy powstał we współpracy z PML group.

Łączymy farmację, medycynę i prawo. Chcemy, aby polski rynek medyczny rozwijał się dynamicznie i dostarczał pacjentom oraz przedstawicielom zawodów medycznych niezbędne informacje, narzędzia i technologie, by spełniać swój cel: pomaganie pacjentom. Poznaj nasze projekty na http://pmlgroup.eu