fbpx

Poznaj stanowiska: Clinical Research Associate

Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem do prowadzenia badań klinicznych ze względu na dużą liczbę pacjentów i oraz ich duże potrzeby medyczne, które związane są m.in. z brakiem refundacji kosztownych leków, stosowanych np. w terapii schorzeń onkologicznych. Wiele firm CRO, podobnie jak koncernów farmaceutycznych posiada swoje hubby w Polsce, co zwiększa ilość dostępnych miejsc pracy. W Polsce możemy także znaleźć kilkaset ośrodków badawczych, oferujących prowadzenie badań klinicznych na wysokim poziomie, co także przyciąga sponsorów badań. Niewątpliwą zaletą prowadzenia BK w Polsce jest również obecność wysoko wykwalifikowanego personelu, z wieloletnim doświadczeniem, którym łatwo można zarządzać.

Opis stanowiska

Monitor badań klinicznych stanowi łącznik między ośrodkiem badawczym a sponsorem. Można go uznać za pierwsze ogniwo weryfikujące wiarygodność danych uzyskiwanych przez zespoły badawcze pracujące w poszczególnych ośrodkach. Głównym jego zadaniem jest przeprowadzanie wizyt monitorujących. Ponadto CRA czuwa nad bezpieczeństwem pacjenta i szkoli zespół ośrodka, w celu zachowania właściwych standardów jakości badania. Odpowiada także za poprawność i zgodność zbieranych danych z protokołem badania.

Obowiązki

Do bardziej szczegółowych obowiązków osób pracujących na stanowisku Monitora Badań Klinicznych możemy zaliczyć:

 • przeprowadzanie wizyt inicjujących badanie, wizyt monitorujących oraz wizyt zamykających ośrodek zgodnie z zasadami GCP
 • klasyfikacja ośrodków badawczych (przeprowadzanie wizyt klasyfikacyjnych – QV)
 • szkolenia zespołów badawczych w ośrodkach
 • ocena poprawności działań badawczych w ośrodkach pod kątem właściwego postępowania względem protokołu badania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami
 • tworzenie oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej zarządzania ośrodkami, ustaleń z wizyt monitorujących oraz planów działań
 • rozwiązywanie sytuacji problematycznych odbiegających od protokołu badania
 • kontrola przechowywania i utylizacji badanego leku w ośrodku badań klinicznych
 • codzienna komunikacja i wsparcie zespołów badawczych w ośrodkach badań klinicznych

Wymagania

Kryteria jakie muszą spełnić kandydaci, ubiegający się o stanowisko CRA są różne w zależności od rodzaju i wielkości firmy. Do najczęściej pojawiających się wymagań w ofertach pracy możemy zaliczyć:

 • wykształcenie wyższe (zwłaszcza okołomedyczne np. medycyna, farmacja, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, biotechnologia, chemia, fizjoterapia, weterynaria)
 • wiedza z zakresu wymogów regulacyjnych dotyczących badań klinicznych, w tym Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) i przepisów prawa krajowego i międzynarodowego
 • umiejętność komunikacji pisemnej i werbalnej, w tym dobra znajomość języka angielskiego
 • dokładność i skrupulatność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność kierowania zespołem
 • znajomość pakietu MS Office Word, Excel

Zarobki

Według raportu płacowego Hays z 2022 roku, wynagrodzenie Monitora Badań Klinicznych jet w dużym stopniu zależne od stażu pracy. Osoby pracujące na tym stanowisku mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu:

 • 7000 – 10500 złotych brutto (2-3 lata doświadczenia)
 • 9000 – 18000 złotych brutto (3-5 lat doświadczenia)
 • 15000 – 22000 złotych brutto (powyżej 5 lat doświadczenia)
 • 16000 – 23000 złotych brutto (Lead CRA)