fbpx

8 umiejętności zawodowych, które powinieneś mieć, by dalej się rozwijać

Oprócz podstawowych umiejętności zawodowych coraz częściej pracodawcy oczekują od swoich przyszłych pracowników umiejętności miękkich. Ich posiadanie pomoże Ci nie tylko dostać pracę. Umożliwią Ci one utrzymanie się na stanowisku, a także rozwój twojej kariery. Istnieje duże prawdopodobieństwa, że rekruter podczas rozmowy o pracę oprócz pytań o twoje kompetencje zawodowe, zada również pytania o twoje umiejętności miękkie.

Przedstawiamy 8 umiejętności zawodowych, które powinieneś mieć, aby dalej się rozwijać i być bardziej cenionym przez pracodawców niezależnie od branży.

#1 Komunikacja

Zależnie od zawodu, komunikację może oznaczać bycie dobrym mówcą lub dobrym redaktorem. Umiejętność ta wymaga pewności siebie  w rozmowie z ludźmi – twarzą w twarz bądź przez telefon. Wymaga to też pisania na tyle dobrze, aby zostać dobrze zrozumianym w mailach czy notatkach.

Oto kilka metod, które pomogą ci rozwinąć lub poprawić twoje kompetencje w komunikacji:

 • pisanie sprawozdań w trakcie studiów;
 • blogowanie i aktywność w mediach społecznościowych;
 • przygotowywanie prezentacji w formie wypowiedzi ustnych;
 • praca w dziale obsługi klienta (telefonicznie lub „twarzą w twarz”);
 • praca w audycjach radiowych.

#2 Praca w zespole

Posiadający tę umiejętność, to osoby, które dobrze radzą sobie w pracy z ludźmi – zarówno ze współpracownikami jak i pozostałymi osobami, z którymi kontaktu wymaga ich praca.

Jak wypracować sobie taką umiejętność? Oto kilka metod:

 •  wykonywanie grupowych projektów podczas studiów;
 •  wolontariat w organizacjach społecznych, studenckich;
 •  dołączenie do drużyny sportowej.

#3 Rozwiązywanie problemów

Ta umiejętność to nic innego jak skuteczne znajdowanie rozwiązań w przypadku trudności bieżących jak i większych niepowodzeń. Nawet jeśli ciężko Ci znaleźć rozwiązanie problemu od razu, powinieneś posiadać zdolność jasnej i klarownej oceny zaistniałej sytuacji.

Rozwijanie tej zdolności możesz trenować na kilka sposobów:

 • prowadzenie pracy badawczej podczas studiów;
 • praca na stanowisku osoby odpowiedzialnej za kontakt z ludźmi i rozpatrywanie ich skarg, zażaleń;
 • współpraca z osobami doświadczonymi w radzeniu sobie  w sytuacjach kryzysowych.

#4 Inicjatywa i przedsiębiorczość

Kreatywne myślenie i dążenie do ciągłego udoskonalania – to główne cechy charakteryzujące osobę przedsiębiorczą. Posiada ona zdolność spojrzenia na szerszy obraz sytuacji i dopasowania do niego swojego stylu pracy.

Tutaj również mamy dla Was kilka wskazówek, jak rozwinąć w sobie takie zdolności:

 • zwracanie się do przedsiębiorstw i organizacji na staż zawodowy, praktykę bądź wolontariat;
 • dążenie do wprowadzania zmian w społeczności, organizacji do jakiej należysz;
 • próba rozwoju finansowego twojej organizacji np. poprzez fundraising.

#5 Planowanie i organizacja

Dobry organizator wie, co jest niezbędne do wykonania danej pracy, wie kiedy należy dane czynności wykonać i w jaki sposób zrobić to efektywnie. Zajmuje się również opracowywaniem harmonogramów projektów i dotrzymywaniem terminów.

Kilka sposobów na rozwinięcie u siebie takiej zdolności:

 • opracowywanie planów działań i przestrzeganie go;
 • regularne wykonywanie swoich obowiązków i dbałość o zarządzanie swoim czasem na wielu płaszczyznach: pracy, rodziny, nauki, podróży.

#6 Samozarządzenie

Zarządzanie sobą, samozarządanie, self-managment – kilka wersji, które znaczą nic innego niż umiejętność samodzielnej pracy bez konieczności kontroli wykonywanych przez Ciebie zadań co pięć minut przez twojego przełożonego. Odpowiednie zarządzanie sobą, to dotrzymywanie terminów, umiejętność delegowania zdań i sprawdzenia poprawności  wykonania.

Przykłady sposobów, w jakie możesz rozwijać się w tym zakresie:

 • odbycie staży lub praktyki zawodowej;
 • domaganie się nowych obowiązków w obecnym miejscu pracy;
 • opracowywanie planów pracy, planów nauki i sumienne przestrzeganie go;
 • dołączenie do organizacji wolontariackiej.

#7 Nauka

Umiejętność nauki polega na chęci zrozumienia nowych rzeczy i szybkim przyswajaniu nowych informacji. Ważna jest również gotowość podejmowania nowych wyzwań i dostosowanie się do zmian w miejscu pracy.

Oto kilka metod na rozwijanie tej umiejętności:

 • prowadzenie badań naukowych podczas studiów;
 • ciekawe, rozwijające hobby;
 • członkostwo w organizacji wolontariackiej, kole naukowym.

#8 Technologia

Ogólne umiejętności technologiczne jakich oczekują pracodawcy obejmują m.in. korzystanie z podstawowych pakietów biurowych, kontakt mailowy z klientami czy obsługa urządzeń wchodzących w skład asortymentu biurowego.  Bardziej szczegółowe umiejętności techniczne dotyczą oprogramowania np. obsługa mediów społecznościowych, pracy z edytorami zdjęć i filmów, znajomości języków programowania. Inne umiejętności jakie mogą być przydatne to obsługa kasy, aparatu fotograficznego, sprzętu nagraniowego.

Doskonalenie takich umiejętności obejmuje:

 • samodoskonalenie: uczestnictwo w kursach, szkoleniach;
 • wykorzystywanie technologii podczas studiów.

Dowiedz się, jaka technologia wykorzystywana jest w Twojej przyszłej pracy i zrób dobry research na temat jej stosowania.

Teraz gdy wiesz już jakie zdolności posiadasz – spróbuj wykorzystać je na przyszłej rozmowie o pracę! Spróbuj też wcielić w życie nasze wskazówki i rozwinąć jak najwięcej umiejętności ważnych dla Twojego przyszłego pracodawcy!