fbpx

3 wskazówki, jak zmienić na lepsze życie zawodowe każdej kobiety

Kobiety wciąż mają przed sobą długą drogę, aby dojść do etapu, w którym ich kariera będzie rozwijała się tak szybko, jak w przypadku mężczyzn. Stale obserwujemy rozbieżności w zakresie pojawiania się poszczególnych płci na stanowiskach kierowniczych. Pomimo dobrych intencji takie różnice wciąż są na porządku dziennym.

Podobnie jak w przypadku wielu kwestii związanych z rozwojem kariery, rozwiązanie takiego problemu nie jest ani proste, ani jednowymiarowe. Przez lata doradzano firmom jak pomóc kobietom w kwestii ich rozwoju zawodowego – ostatecznie wyróżniono trzy najważniejsze aspekty. Konieczne jest wspieranie kobiet w ich rozwoju – także przez ich przełożonych, a także dopilnowanie, aby coraz bardziej naturalnym stawało się ich pojawianie na stanowiskach kierowniczych.

Wspieranie kobiet w karierze zawodowej

Kobiety zawsze są w centrum sprawy, gdy konieczne jest rozwiązywanie jakiegoś problemu. Rozwój ich kariery jest nieodłącznie związany z sukcesem firmy. Sukces rodzi sukces – dlatego też posiadanie silnych, ambitnych kobiet w firmie ułatwia tę drogę innym paniom.

Dla swojej własnej korzyści, kobiety powinny zrozumieć potrzebę podejmowania ryzyka i poszukiwania nowych możliwości. Są one często pomijane podczas awansowania pracowników, ponieważ rzadko otwarcie mówią o takiej potrzebie. Zdarza się też tak, że kobieta sugerująca przełożonemu awans nie ma ku temu wystarczających kwalifikacji – może być to po prostu kwestia odpowiedniego zachęcenia do podjęcia starań w kierunku zdobycia większego doświadczenia i umiejętności.

Dobry lider zespołu to ten, kto stara się wykorzystać wszystkie możliwości swojego zespołu. Każdy przywódca (w tym także kobieta) musi zrozumieć sposób, w jaki sposób pracuje jego zespół i pomagać w rozwiązywaniu wszelkich kwestii spornych. Tak samo należy działać wspierając kobiecą karierę zawodową – podstawą jest dawanie wskazówek, które pomogą poprawić obszary wymagające dodatkowej pracy.

Ważne jest, aby kobiety czuły, że stanowią część silnej i wspierającej się nawzajem społeczności kobiet, które mają podobne doświadczenia i potrzeby. Bez takiej możliwości mogą poczuć się izolowane, co niestety nie zdarza się rzadko.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której dziewczyna o ogromnym potencjale, darzona olbrzymim zaufaniem ze strony szefostwa, chce awansować. W zeszłym roku rozmawiała o tym z menedżerem i wszystko wydawało się zmierzać ku dobremu. Od czasu tamtej rozmowy nie pojawiły się żadne nowe informacje, więc nasza bohaterka założyła, że jej awans jest pewny. Jakież było jej zdziwienie, kiedy okazało się, że nie była wymieniona wśród pretendentów do wyższego stanowiska. Gdyby skupiła się na osiągnięciu celu i podjęła ku temu zdecydowane kroki – sytuacja mogłaby rozwinąć się zupełnie inaczej. Nie powinna była zakładać, że ktokolwiek zadba o jej interes lepiej niż ona sama.

Angażowanie przełożonych we wsparcie kobiet

Zaraz po głównej zainteresowanej, drugą najważniejszą osobą w jej karierze jest jej przełożony. Porady, wskazówki, opinie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Jest kilka rzeczy, które może zrobić dla rozwoju zawodowego kobiety jej przełożony. Po pierwsze, najważniejszą rzeczą jest stałe opiniowanie postępów i śledzenie rozwoju. Po drugie, ważne jest zrozumienie specyficznych doświadczeń swojej pracownicy, aby móc kierować jej drogą zawodową i bronić jej, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Trzecią rzeczą, którą może zrobić kierownik jest pomoc w budowaniu reputacji. Wreszcie na końcu, może on stworzyć środowisko zaufania i poczucia docenienia.

Posłużmy się kolejnym przykładem dla zilustrowania jak dużą rolę odgrywa taka współpraca. Nasza koleżanka z biura jest bardzo ambitna i wydajna w wykonywaniu swojej pracy, wszyscy bardzo mocną ją doceniają. Jednak jej kariera od lat stoi w miejscu. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: jej kontakt z przełożonym jest praktycznie znikomy, dłuższa rozmowa zdarza się raz na kilkanaście tygodni, który swoją drogą nie próbuje nawet wnikać w temat rozwoju zawodowego swojej pracownicy. Sama musi walczyć o swój rozwój wykupując sesje coachingowe. Ostatecznie, jest ciągle znudzona i zmęczona wykonywaniem swojej pracy.

Usuwanie barier blokujących rozwój

Ostatni aspekt, który może być dla kobiety tym decydującym jest polityka firmy. Niestety, wdrażanie zmian, które pomogą stworzyć komfortowe i sprawiedliwe dla kobiet środowisko pracy nie mogą zostać wprowadzone z dnia na dzień – wymaga to wiele wysiłku obu zainteresowanych stron. Aby upewnić się, że firma należy do tych wspierających kobiety należy zwrócić uwagę na to, czy poszukują talentów wśród obu płci, czy w dyskusjach każdy głos jest tak samo silny a styl pracy każdej kobiety jest powszechnie akceptowany

Kolejnym przykładem ilustrującym teorię może być kobieta o ogromnym potencjale, świeżo po awansie. Odnosi systematycznie sukcesy, jednak firma stale oczekuje od niej coraz to nowych szkoleń – jak twierdzi: w obawie o jej styl pracy. Jak się okazuje, sytuacja tak wynika z opinii, jaką wydał dwa lata temu odchodzący pracownik, który nie mógł sprostać wymaganiom, jakie stawiała mu nasza bohaterka. Chociaż jej „reputacja” nie opiera się na aktualnych danych, wciąż jest rozliczana ze swoich metod pracy.

W każdej firmie możliwości awansu powinny być jasno i precyzyjnie zdefiniowane, aby stworzyć równe szanse dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto ocena kandydatów na dane stanowisko powinna być całkowicie neutralna pod względem płci.

Tutaj również posłużymy się przykładem, jakim będzie kobieta wysoce ceniona przez swojego szefa. Niedawno jednak wyszła za mąż i zaczyna myśleć na tym, jak pogodzi swoją karierę zawodową i życie rodzinne. Na szczęście firma, w której pracuje oferuje zasady elastyczne, co do czasu i miejsca pracy. Nasza bohaterka postanowiła zatem zwrócić się z prośbą o taką możliwość – niestety, odpowiedź była negatywna. Zaczęła powątpiewać w uczciwość swoich przełożonych – po co dawać nadzieję na coś, czego nie można zrealizować? Bez względu na to, czy decyzja ta była właściwa, czy też nie, brak przejrzystości i zaufania zawsze budzi nieufność.

Kwestia wspierania kobiet w rozwoju ich kariery jest wielowymiarowa i z pewnością nie jest łatwo ją rozwiązać. Każda ze stron – kobieta i jej pracodawca ma pewne zobowiązania do wykonania. Dlatego też, zarówno brak postępu, jak i sukces w tym przypadku zawdzięczać powinno się obu stronom.